CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019, CHỦ ĐỀ "THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

KH Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT Bến Thành lần thứ III NK 2012 - 2017

Thứ năm - 02/02/2012 16:46

KH Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT Bến Thành lần thứ III NK 2012 - 2017
Căn cứ kế hoạch số 52 ngày 26/9/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thức X nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Chấp hành Đoàn TCT xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III – Nhiệm kỳ 2012 – 2017, với nội dung cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành
lần thứ III – Nhiệm kỳ 2012 - 2017
-------
Căn cứ kế hoạch số 52 ngày 26/9/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thức X nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Chấp hành Đoàn TCT xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III – Nhiệm kỳ 2012 – 2017, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1/ Mục đích :
+ Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội TCT nhiệm kỳ 2007 – 2012 và đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ III (2012 – 2017).
+ Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua.
+ Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty nhiệm kỳ III (2012 - 2017)
+ Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTP.Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.
2/ Yêu cầu :
+ Tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thu hút được sự quan tâm và tham gia đóng góp của đông đảo của thanh niên trong hệ thống Đoàn TCT trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động gắn liền với Đại hội một cách thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.
+ Công tác nội dung của đại hội các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới và có cơ sở khoa học, phát huy cao nhất trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ.
+ Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, phải đảm bảo có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân; đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng TCT và chỉ đạo của BTV Thành Đoàn TP.HCM.
+ Công tác tổ chức đại hội phải trang trọng, trẻ trung, đảm bảo đúng theo Điều lệ Đoàn và có sự đầu tư, đổi mới, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1/ Nội dung tổ chức Đại hội:
+ Tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.
+ Xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ mới.
+ Kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.
+ Bầu Ban Chấp hành Đoàn TCT nhiệm kỳ III (2012 – 2017).
+ Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thành phố lần thức IX (2012 – 2017).
+ Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, mô hình mới, tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.
2/ Qui mô – Thời gian tổ chức Đại hội:
a) Qui mô: Số lượng đại biểu triệu tập là 120 đại biểu chính thức, trong đó :
- Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH đương nhiệm :        15 đồng chí.
- Đại biểu được bầu từ cơ sở:                                              100 đồng chí.
- Đại biểu chỉ định trong phạm vi không quá 5%:                 05 đồng chí.
Việc phân bổ đại biểu từ cơ sở được thực hiện theo kế hoạch phân bổ đại biểu.
b) Thời gian tổ chức đại hội:
Đại hội đại biểu Đoàn TN Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ diễn ra trong 3 buổi, cả ngày thứ bảy 09/6/2012 và sáng chủ nhật 10/6/2012.
3/ Chương trình Đại hội
Buổi thứ nhất (buổi sáng)
- Nghi thức khai mạc
- Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
- Bầu Đoàn Chủ tịch
- Giới thiệu Đoàn thư ký
- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội
- Phát biểu khai mạc Đại hội
- Thông qua chương trình làm việc
- Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ II (2007 – 2012); Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ II (2007 – 2012); phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
- Trình bày tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện của các cơ sở.
- Phát biểu chỉ đạo của BTV Thành Đoàn.
- Hướng dẫn thảo luận và thảo luận tại các tổ.
Buổi thứ hai (buổi chiều)
- Trình bày đề án nhân sự BCH và tiến hành giới thiệu nhân sự BCH nhiệm kỳ III
- BCH nhiệm kỳ 2007 – 2012 tuyên bố kết thúc nhiệm vụ
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Tham luận tại Đại hội.
- Tiến hành bầu cử BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III
- Tiếp tục phần thảo luận góp ý tại hội trường
- Công bố kết quả bầu BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III
- Tiến hành công tác bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thành phố.
- Giải lao, sinh hoạt tập thể
- Công bố kết quả bẩu cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thành phố.
Buổi tối:
- Hội nghị lần 1, BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III bầu BTV, thường trực Đoàn, UB kiểm tra.
Buổi thứ ba (buổi sáng)
- Văn nghệ chào mừng Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội
- Giới thiệu đại biểu tham dự và công bố điện hoa chúc mừng
- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu
- Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất và thứ hai của Đại hội
- Trình bày các tham luận
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.
- Ra mắt BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
- Tặng hoa và quà cho UV BCH không tiếp tục tham gia công tác.
- Phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ TCT.
- Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội và hệ thống chỉ tiêu
- Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
- Phát biểu bế mạc Đại hội
- Nghi thức chào cờ bế mạc Đại hội
4/ Tài liệu, trang phục Đại hội
a) Tài liệu đại hội: Tài liệu cho đại biểu dự Đại hội bao gồm:
- Thẻ đại biểu
- Nội quy, quy chế làm việc của đại hội
- Chương trình đại hội
- Báo cáo tổng kết (kèm số liệu), đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào TN công nhân nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
- Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
- Báo cáo tóm tắt các mô hình hoạt động của nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
- Đề án nhân sự BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
- Hướng dẫn nội dung thảo luận.
- Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội
b) Trang phục Đại hội
- Đại biểu mặc trang phục theo quy định được ghi trong thư triệu tập.
- Các đại biểu tự trang bị và đeo huy hiệu Đoàn trong quá trình Đại hội.
4/ Công tác chuẩn bị nhân sự:
a) Về tiêu chuẩn: Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn cán bộ của BTV Thành Đoàn và tình hình thực tế của đơn vị trong quá trình chuẩn bị nhân sự.
b) Về  quy trình tiến hành:
* Bước 1 : Tiểu ban nhân sự dự thảo đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ III, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn TCT và BCH Đoàn TCT thông qua.
* Bước 2 : Tiểu ban nhân sự tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đoàn TCT từ các cơ sở Đoàn. Mỗi cơ sở giới thiệu 1-2 nhân sự của đơn vị mình và xếp theo thứ tự ưu tiên.
* Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban Thường vụ Đoàn TCT, BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III từ danh sách BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ II và các nhân sự được các cơ sở Đoàn giới thiệu vào BCH.
* Bước 4 : Ban Thường vụ Đoàn TCT xây dựng danh sách dự kiến ứng cử vào BCH, BTV, thường trực Đoàn TCT nhiệm kỳ III.
* Bước 5 : Ban Thường vụ Đoàn TCT Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Ban Thường vụ Thành Đoàn về đề án và danh sách ứng cử viên BCH dự kiến.
* Bước 6 : Ban Thường vụ trình xin ý kiến hội nghị BCH Đoàn TCT biểu quyết về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và danh sách ứng cử BCH nhiệm kỳ III.
* Bước 7 : Ban Thường vụ Đoàn hoàn chỉnh đề án và danh sách ứng cử do BCH Đoàn TCT thông qua để trình Đại hội đại biểu Đoàn TCT lần thứ III quyết định.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội:
Ban Tổ chức Đại hội là Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty đương nhiệm, trong đó phân công các đồng chí thường trực Ban tổ chức như sau:
- Đ/c Trần Đại Nghĩa                  - Bí thư ĐoànTCT             - Trưởng ban
- Đ/c Mai Việt Hùng                  - P.BT Đoàn TCT             - P. Trưởng ban TT
- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - P.BT Đoàn TCT              - P. Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Công Bình            - UVTV Đoàn TCT                     - Thành viên TT
- Đ/c Bùi Văn Hiếu           - UVTV Đoàn TCT           - Thành viên TT
Ban tổ chức có nhiệm vụ :
- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức thành công đại hội.
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện quá trình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội Đoàn TCT.
- Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình tổ chức đại hội.
- Thiết kế lịch làm việc của Ban tổ chức đại hội từ nay đến ngày tổ chức đại hội và duy trì chế độ giao ban với các trưởng tiểu ban phụ trách công tác tổ chức đại hội.
- Lập dự toán kinh phí cho đại hội
2/ Thành lập các tiểu ban chuẩn bị, phục vụ đại hội :
a) Tiểu ban nội dung :
- Đ/c Trần Đại Nghĩa                            Trưởng tiểu ban.
- Đ/c Mai Việt Hùng                             Phó tiểu ban
- Thành viên: Nguyễn Thị Mai Trâm, Lê Quang Trung, Phan Tấn Thảo, Lưu Hoàng Lai, Vũ Đình Thi, Nguyễn Thị Thúy Hồng.
- Nhiệm vụ :
+  Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (kèm số liệu)
+  Dự thảo phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ III
+ Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH của nhiệm kỳ II.
+ Báo các tóm tắt các mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ II
+ Tổ chức các hoạt động, thu thập thông tin, ý kiến đóng góp từ cơ sở, các đoàn đại biểu.
+ Thực hiện công việc thư ký đại hội;
+ Đề xuất, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các tham luận tại đại hội;
+ Chuẩn bị công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể
+ Hoàn chỉnh tài liệu đại hội.
b) Tiểu ban nhân sự:
- Đ/c Trần Đại Nghĩa                            Trưởng tiểu ban
- Đ/c Mai Việt Hùng                             Phó tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang             Phó tiểu ban
- Thành viên: Nguyễn Công Bình, Bùi Văn Hiếu.
- Nhiệm vụ :
+ Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.
+ Lập danh sách đại biểu của ĐH và phân tổ thảo luận
+ Xây dựng đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ III (2012 - 2017) và thực hiện các bước chuẩn bị nhân sự của đề án.
+ Xây dựng đề án tổ chức bộ máy đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn…).
c) Tiểu ban tuyên truyền – hoạt động :
- Đ/c Mai Việt Hùng                             Trưởng tiểu ban.
- Đ/c Bùi Văn Hiếu                               Phó tiểu ban
- Đ/c Ngô Nguyên Ngọc                        Phó tiểu ban
- Thành viên: Trần Minh Hiền, Dư Hoàn Hữu, Đào Duy Quang.
- Nhiệm vụ :
+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
+ Xây dựng và chịu trách nhiệm các chương trình chào mừng, sinh hoạt của đại hội.
+ Trang trí, thực hiện băng rôn, áp phích… tuyên truyền chào mừng đại hội.
+ Trang trí, bố trí hội trường, phòng thảo luận của đại hội
d) Tiểu ban hậu cần :
- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang             Trưởng tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Công Bình                       Phó tiểu ban
- Đ/c Ngô Nguyên Ngọc                        Phó tiểu ban
- Thành viên: Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Thảo
- Nhiệm vụ :
+ Lập kế hoạch hậu cần phục vụ đại hội;
+ Tham gia phục vụ công tác hậu cần và an ninh trong các ngày diễn ra đại hội;
+ Tham mưu danh sách đại biểu khách mời, đón tiếp đại biểu khách mời.
+ In ấn, gửi thư mời, thư triệu tập đại biểu tham dự đại hội;
+ In ấn tài liệu đại hội.
3/ Tiến độ thực hiện:
- Tháng 10/2011 :    BTV Đoàn TCT xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy TCT và Thành Đoàn về kế hoạch đại hội
Tiếp thu chỉnh sửa và thông qua BCH và triển khai thực hiện..
- Tháng 11 - 12/2011:        Phân công các tiểu ban tổ chức Đại hội Đoàn TCT và lịch làm việc Ban tổ chức Đại hội, xây dựng dựng đề án nhân sự BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III và kế hoạch phân bổ đại biểu.
- Tháng 02 – 15/4/2012:    Đại hội cơ sở và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TCT
- Tháng 01 – 05/2012:       Thực hiện các bước chuẩn bị nhân sự BCH Đoàn TCT nhiệm kỳ III
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn TCT
Tiến hành các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TCT
- Tháng 05/2012:               Hội nghị BCH Đoàn TCT kiểm tra công tác chuẩn bị và thông qua
các nội dung trình Đại hội.
- Tháng 09 – 10/6/2012:    Đại hội Đoàn TCT nhiệm kỳ III (2012 – 2017).         
Ban Thường vụ Đoàn TCT đề nghị các đồng chí UV BCH Đoàn TCT, các đồng chí thuộc các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ và yêu cầu của kế hoạch.
                                                                                    
                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TCT
Tải file tại đây                                                                 BÍ THƯ
 
                                                                                  Trần Đại Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Đã xem: 1007

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


 
 


 
cưới hỏi trọn gói ,cuoi hoi tron goi , cho thue ban ghe ,dịch vụ bê tráp , tháp ly, cho thuê chú rể ,bánh cưới ,cổng hoa cưới , cổng bóng ,phông cưới , dịch vụ cưới, cho thue nha bat, cho thuê nhà bạt, bàn ghế đám cưới, thuê bàn ghế đám cưới, nhà bạt đám cưới, nhà bạt đám cưới đẹp, thuê chú rể, phông lụa cưới, phông cưới đẹp , phông cưới hoa giấy , cho thuê sân khấu, phong cuoi dep, đặt cỗ tại nhà ,đặt cỗ cưới , mc đám cưới, cổng bóng, đặt tráp ăn hỏi, cẩm nang cưới, tổ chức sự kiện, to chuc su kien, thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap backdrop đám cưới backdrop hoa giấy, thiep cuoi, kinh nghiệm cưới hỏi, kinh nghiệm cưới hỏi, thiep cuoi, in thiep cuoi, thiệp cưới,in thiệp cưới, in cataloguein catalogue gia recho thue ban ghein phong biin the nhuain cardin tem bao hanhin to roiin tui giayin catalogin ky yeucong ty in anin gia rein kep filein profilein lay ngayin tieu de thu