Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019)

KH Chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TCT Bến Thành lần thứ III NK 2012 - 2017

Thứ năm - 02/02/2012 15:04

KH Chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TCT Bến Thành lần thứ III NK 2012 - 2017
Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn TCT xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH
Chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành
lần thứ III  nhiệm kỳ 2012 - 2017

--------
Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh;
Căn cứ kế hoạch số 52 ngày 26/9/2011 của BTV Thành Đoàn TP.HCM về việc chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thức X nhiệm kỳ 2012 – 2017;
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, sản xuất và đặc thù của đơn vị,
Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn TCT xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1/ Mục đích :
-  Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội của cơ sở Đoàn trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
- Đánh giá kết quả hoạt động của BTV, BCH trong nhiệm kỳ qua; chuẩn bị đề án nhân sự và danh sách ứng cử bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng tiêu chuẩn và đảm bảo khả năng thực hiện có hiệu quả nghị quyết do Đại hội đề ra.
- Đại hội Đoàn nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng và cụ thể hóa thành chương trình hành động của Đoàn dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng.
2/ Yêu cầu :
- Tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thu hút được sự quan tâm và tham gia đóng góp của đông đảo của thanh niên trong hệ thống Đoàn TCT trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động gắn liền với đại hội một cách thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.
- Công tác nội dung của đại hội các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới và có cơ sở khoa học, phát huy cao nhất trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ.
- Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, phải đảm bảo có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân; đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
- Công tác tổ chức đại hội phải trang trọng, trẻ trung, đảm bảo đúng theo Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn cấp trên, đồng thời có sự đầu tư, đổi mới, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG :
1/ Nội dung tổ chức Đại hội:
- Tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.
- Xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ mới.
- Kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.
- Bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
- Bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TCT (đối với Đoàn CS, Chi đoàn CS).
- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, mô hình mới, tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.
2/ Thời gian tổ chức Đại hội và chỉ định Đại hội điểm:
- Đại hội chi đoàn bộ phận (trực thuộc Đoàn CS): từ 01/01/2012 – 15/02/2012.
- Đại hội Đoàn CS, Chi đoàn CS: từ 15/02/2012 – 15/04/2012.
- Thực hiện theo chỉ đạo của Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TCT chỉ định các đơn vị sau tiến hành Đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội:
+ Đoàn cơ sở Công ty CP TMDV Bến Thành
+ Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV DV Du lịch Bến Thành
+ Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tổng Công ty
+ Chi đoàn cơ sở Công ty CP TM Phú Nhuận
+ Chi đoàn cơ sở LD Khách sạn Sài Gòn Riverside
- Ban Thường vụ Đoàn TCT chỉ định các đơn vị sau tiến hành Đại hội điểm:
+ Đoàn cơ sở Công ty CP TMDV Bến Thành
+ Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tổng Công ty
+ Đoàn cơ sở Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành
+ Chi đoàn cơ sở Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
- Thời gian tiến hành Đại hội điểm: từ 01/02 – 15/03/2012
3/ Nhiệm kỳ Đại hội:
Tất cả cơ sở Đoàn xác định nhiệm kỳ Đại hội mới là 2012 – 2014.
4/ Qui mô Đại hội :
- Đoàn TCT tổ chức Đại hội đại biểu.
- Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn tổ chức Đại hội đoàn viên, trừ Đoàn cơ sở Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức Đại hội đại biểu.
- Các trường hợp có Chi đoàn, phân đoàn trực thuộc nằm ở ngoài Thành phố thì triệu tập đại biểu của Chi đoàn, phân đoàn với tỷ lệ ít nhất 10% số lượng đoàn viên của Chi đoàn, phân đoàn ngoài Thành phố.
5/ Tài liệu, trang phục Đại hội:
  1.  Tài liệu đại hội:
Tài liệu cho đại biểu dự Đại hội bao gồm:
- Thẻ đại biểu
- Nội quy, quy chế làm việc của đại hội, chương trình đại hội
- Văn kiện Đại hội (báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới, bản kiểm điểm BCH nhiệm kỳ cũ)
- Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ mới (tài liệu thu hồi phát khi trình bày)
- Hướng dẫn nội dung thảo luận văn kiện.
  1. Trang phục Đại hội
- Đại biểu mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo cà vạt. Nam mặc quần tây sẫm, nữ mặc quần tây sẫm màu hoặc váy sẫm màu, mang giầy có quai hậu.
- Đại biểu đeo huy hiệu Đoàn trong quá trình Đại hội.
6/ Công tác chuẩn bị nhân sự và các nội dung khác của Đại hội:
- Thực hiện theo hướng dẫn số 49/HD-ĐTN ngày 18/7/2011 của BTV Đoàn TCT về hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn các cấp.
- Thực hiện bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BTV Đoàn TCT sẽ hướng dẫn cụ thể sau.
- Các vấn đề mới phát sinh ngoài hướng dẫn đề nghị cơ sở Đoàn xin ý kiến trực tiếp BTV Đoàn TCT.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1/ Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cơ sở Đoàn:
Đ/c Trần Đại Nghĩa               - Bí thư ĐoànTCT                  - Trưởng ban
Đ/c Mai Việt Hùng               - P.BT Đoàn TCT                   - P. Trưởng ban TT
Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - P.BT Đoàn TCT               - P. Trưởng ban
Đ/c Nguyễn Công Bình                    - UVTV Đoàn TCT                 - Thành viên
Đ/c Bùi Văn Hiếu                  - UVTV Đoàn TCT                 - Thành viên
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở Đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội đúng theo nội dung của kế hoạch.
2/ Tiến độ thực hiện:
- Tháng 10/2011 :      BTV Đoàn TCT xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy TCT
Tiếp thu chỉnh sửa và thông qua BCH Đoàn TCT.
Triển khai cho các cơ sở Đoàn
- Tháng 11/2011:       Các cơ sở Đoàn ban hành kế hoạch Đại hội cơ sở và gửi về Đoàn TCT.
                                  BTV Đoàn TCT ban hành các văn bản HD công tác tổ chức Đại hội.
- Tháng 12/2011:       Đoàn TCT ban hành kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đoàn
                                 Thanh niên TCT nhiệm kỳ III (2012 – 2017).
- 01/01 – 15/2/2012: Đại hội Chi đoàn bộ phận
- 01/02 – 15/03/2012: Đại hội điểm Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở.
- 15/02 – 15/04/2012:  Đại hội Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở
- Tháng 05/2012:       Hội nghị BCH Đoàn TCT kiểm tra công tác chuẩn bị và thông                                 
                                 qua các nội dung trình Đại hội.
- Tháng 06/2012:       Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần
                                  thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Ban Thường vụ Đoàn TCT đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt nội dung và tiến độ của kế hoạch đảm bảo tiến tới thực hiện tốt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017.
                                                                                                     
                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TCT
Tải file tại đây                                                                               BÍ THƯ
 
                                                                                                   Trần Đại Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đại hội

Đã xem: 1179

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


 
 


 
cưới hỏi trọn gói ,cuoi hoi tron goi , cho thue ban ghe ,dịch vụ bê tráp , tháp ly, cho thuê chú rể ,bánh cưới ,cổng hoa cưới , cổng bóng ,phông cưới , dịch vụ cưới, cho thue nha bat, cho thuê nhà bạt, bàn ghế đám cưới, thuê bàn ghế đám cưới, nhà bạt đám cưới, nhà bạt đám cưới đẹp, thuê chú rể, phông lụa cưới, phông cưới đẹp , phông cưới hoa giấy , cho thuê sân khấu, phong cuoi dep, đặt cỗ tại nhà ,đặt cỗ cưới , mc đám cưới, cổng bóng, đặt tráp ăn hỏi, cẩm nang cưới, tổ chức sự kiện, to chuc su kien, thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap backdrop đám cưới backdrop hoa giấy, thiep cuoi, kinh nghiệm cưới hỏi, kinh nghiệm cưới hỏi, thiep cuoi, in thiep cuoi, thiệp cưới,in thiệp cưới, in cataloguein catalogue gia recho thue ban ghein phong biin the nhuain cardin tem bao hanhin to roiin tui giayin catalogin ky yeucong ty in anin gia rein kep filein profilein lay ngayin tieu de thu