Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại
Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ...
HÀNH TRÌNH VỀ VÙNG ĐẤT ANH HÙNG
Dù thời gian tham quan của chuyến đi chúng tôi rất ngắn, nhưng chúng tôi biết rất nhiều về lịch sử chống ngoại xâm tại vùng đất và những con người tại vùng đất này. Hy vọng một ngày nào đó không xa,...
 
09h30 ngày 15/7/2014 (Thứ ba)
Tổ chức chương trình "Hành trình trải nghiệm" năm 2014 - Khách sạn Viễn Đông (Thành phần: Chiến sỹ hoa Phượng đỏ Quận 1, chi đoàn ks Viễn Đông, thường trực Đoàn TCT)

09h30 ngày 16/7/2014 (Thứ tư)
Tổ chức chương trình "Hành trình trải nghiệm" năm 2014 - Khách sạn Viễn Đông (Thành phần: Chiến sỹ hoa Phượng đỏ Quận 3, chi đoàn ks Viễn Đông, thường trực Đoàn TCT)

13h30 Ngày 16/7/2014 (Thứ tư)
Thành Đoàn Làm việc với BTV Đoàn TCTy Bến Thành về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm

Ngày 19 - 20/7/2014 (Thứ bảy, chủ nhật)
Chiến dịch thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng Cụm Dịch vụ Thành Đoàn - huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà VinhThông tin Pháp luật An toàn giao thông